การสร้างคุณค่า คือทั้งหมดที่เป็นเรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทย

ส่งมอบความภาคภูมิใจของประเทศไทย

ปี 2563 นับเป็นปีที่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน และในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้เอง ที่คุณภาพการดำเนินงาน ความพร้อมในการรับมือกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการรังสรรค์คุณค่า เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและบริษัททุกแห่ง ประเทศไทยถือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่ง KEX รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยประเทศไทยและประชาชนชาวไทยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี ด้วยการส่งมอบบริการที่เหนือระดับและการมีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดภายในบริษัท

ท่ามกลางวิกฤติการณ์โรคระบาดร้ายแรงแห่งยุค KEX ยังคงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเรายังมุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อสร้างให้พวกเขาเหล่านี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ในองค์กรในอนาคต

นอกจากการขยายเครือข่ายการจัดส่งพัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน KEX ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ บริการ “Farm-to-Table” ซึ่งเปิดตัวในช่วงล็อกดาวน์เมื่อไตรมาสที่สองของปีที่ผ่านมา โดยบริการนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้ว ยังช่วยเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลให้แก่ KEX อีกด้วย

เราจะยังคงไว้ซึ่งความคล่องตัว ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการของเรายอดเยี่ยมยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น ลูกค้าคนสำคัญ รวมถึง พนักงานผู้ทุ่มเทแรงใจกว่าหมื่นคน

การเดินทางของปีที่แล้วจบลงอย่างงดงาม ด้วยการที่ KEX เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จในเดือนธันวาคม ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ KEX กลายเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ถือหุ้นของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยการต่อยอดโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศมาโดยตลอดการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและการกำกับดูแลกิจการที่โดดเด่น ทำให้ KEX มีความพร้อมที่จะรองรับทุกโอกาสซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ และเราจะยังคงไว้ซึ่งความคล่องตัว ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการของเรายอดเยี่ยมยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น ลูกค้าคนสำคัญ รวมถึงพนักงานผู้ทุ่มเทแรงใจกว่าหมื่นคน

ทั้งนี้ KEX เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2549 และมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ แน่นอนว่า เราจะยังคงอุทิศตนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท