การสร้างคุณค่า คือทั้งหมดที่เป็นเรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทย

ส่งมอบความภาคภูมิใจของประเทศไทย

นับเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือ KEX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นปีที่ทั้งผู้บริหารตลอดจนพนักงานต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ท้าทาย แต่เรายังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในตลาดจัดส่งพัสดุด่วนของประเทศ พร้อมกับเติบโตขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา KEX มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับรางวัล No. 1 Brand Thailand ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันด้วยคะแนนทิ้งห่างจากคู่แข่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด และการบริการที่เป็นเลิศในตลาดจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศ

หนึ่งในความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ คือ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของจำนวนการจัดส่งพัสดุที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยเราจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลาได้สูงถึงร้อยละ 99 ด้วยเหตุนี้ หลายครัวเรือนจึงไว้วางใจมอบหมายให้พนักงานจัดส่งพัสดุและทีมสนับสนุนของเราส่งมอบความสุขถึงหน้าบ้าน ต่อ ๆ ไป และเราจะมุ่งมั่นให้บริการที่พร้อมด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของเราทุกคน

เราก้าวเข้าสู่ปี 2565 ด้วยการมอบบริการใหม่ ๆ ทั้งบริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านแบบทันทีและการเปิดตัวบริการที่มุ่งเน้นและกระจายตัวเข้าสู่ชุมชนพ่อค้าแม่ค้าและตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าการเกษตรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค และการจัดส่ง “กล่องพ้นภัย” ช่วยผู้ป่วยกักตัว และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย

พนักงานของเรายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราได้ส่งมอบการบริการด้วยคุณภาพจากการพัฒนานวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ KEX รวมถึงกระบวนการทำงานที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมกับการบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ เราได้พัฒนากระบวนการทำงานภายในและบกระดับแพลตฟอร์มการจัดส่งพัสดุ เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบออนไลน์ของลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายและนำเสนอแก่ลูกค้าเป็นที่แรกในไทย ในขณะเดียวกัน จากการบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลอย่างมหาศาลของลูกค้าเรา เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยด้านไซเบอร์และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัยสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการ

ในปีที่ผ่านมา KEX ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SETTHSI หรือดัชนีหุ้นยั่งยืน จากคำมั่นสัญญาของเราต่อการบริหารจัดการต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน นอกจากนี้ KEX ยังได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET100 และ SETWB ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ และมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

แม้ว่าปีที่ผ่านมา เราจะเผชิญทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ KEX ยังคงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ และการเพิ่มความสามารถในการรองรับพัสดุ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล
ประธานกรรมการบริษัท