Outlook 4Q64 เป็นอย่างไร ทั้งในด้านรายได้และ margin

บริษัทคาดว่าปริมาณพัสดุยังคงมีแนวโน้มที่ดี สืบเนื่องจากทั้งกลยุทธ์การตลาด และแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศหลังการเปิดประเทศที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมชั่น 11.11 และ 12.12 ของกลุ่มอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซในช่วงสิ้นปี ในส่วนของต้นทุน บริษัทได้มีแผนการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงไว้ซึ่งการสำรองทรัพยากรบางส่วนจากสถานการณ์ที่ยังคงไม่แน่นอนของการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อ margin บางส่วน

ไตรมาส 3 ของปี 2564 จัดว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง และกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ยากต่อการคาดการณ์การจัดสรรแรงงานทั่วประเทศ และคาดว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่คล้ายกันในไตรมาส 4 หลังจากที่มีนโยบายเปิดประเทศ และคลายมาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงานและผู้ใช้บริการ และต้องเตรียมการรับมืออย่างรัดกุม และการเตรียมการทรัพยากรสำรองเพื่อยังคงคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด โดยในไตรมาส 3 บริษัทเป็นบริษัทขนส่งเพียงรายเดียวที่ไม่มีการปิดศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ บริษัทคาดว่าภาระค่าใช้จ่ายชั่วคราวดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลงและปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนน้ำมันคิดเป็นประมาณ 9-10% ของต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งค่าน้ำมันที่สูงขึ้นไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรลดลง เนื่องด้วยบริษัทเองก็ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในทำให้การจัดการเส้นทางขนส่งทำได้สั้นลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของอัตรากำไรลดลงสาเหตุหลักเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายชั่วคราวที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเตรียมทรัพยากรสำรองและบริหารจัดการการขนส่งพัสดุในสภาวะการแพร่ระบาด รวมถึงเพื่อเพิ่มกำลังความสามารถในการรองรับพัสดุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทจำเป็นต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เพื่อคงคุณภาพการให้บริการที่ดีและเพิ่มรองรับจำนวนพัสดุที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

โดยทั่วไปบริษัทได้จัดสรรงบการลงทุนไว้ที่ 1,000-2,000 ล้านบาทในแต่ละปี โดยในปี 2565 บริษัทอยู่ในระหว่างการทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหลักๆ คาดว่าจะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพแพลตฟอร์มการขนส่งพัสดุ รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับปริมาณและการเติบโตของพัสดุเพื่อให้ได้ economies of scale หรือการประหยัดจากขนาด โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาว

ตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ บริษัทจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปใน area ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และกำไร ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพิจารณาโอกาสการริเริ่มธุรกิจและการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนที่บริษัทพัฒนาเอง และในส่วนที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Kerry Cool และ Kerry Wallet ในส่วนของ M&A บริษัทเองก็หาโอกาสอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะเกิดได้ในปี 2565

เครือเบทาโกร ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในบริษัทย่อยของเรา เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารคุณภาพครบวงจรของประเทศไทยและมีความต้องการในการใช้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ จึงทำให้ Kerry Cool มีปริมาณการจัดส่งมารองรับตั้งแต่ช่วงแรกของการให้บริการ โดยในช่วงแรกจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ก่อนจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางของทั้งเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และเครือเบทาโกร โดยลูกค้าธุรกิจบางส่วนจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ประมาณช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบช่วงไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษัทคาดว่าจะรับรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในปี 2565 โดยในระยะกลาง-ยาว บริษัทคาดว่า Kerry Cool จะสร้าง revenue contribution ได้ราว 20% ของรายได้รวม

ในปัจจุบัน KEX ยังคงเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายหลักของ e-commerce platform ต่างๆ จากคุณภาพการให้บริการอันดับ 1 เป็นสิ่งการันตีหลัก และทำให้ปริมาณการจัดส่งยังคงเติบโตสูงขึ้นทุกไตรมาส โดยการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกๆ ทำให้เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งการบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย และการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้งจากการประหยัดจากขนาด การพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพภายใน และการบริการลูกค้าที่คัดสรรให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลง และสามารถนำเสนอราคาค่าจัดส่งที่ถูกลงได้อย่างเหมาะสมต่อความต้องการของ e-commerce platform แต่ละราย

เราเชื่อมั่นว่า จากการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาด ด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ จะทำให้ e-commerce platform ยังคงมั่นใจและใช้บริการของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสอย่างต่อเนื่อง และมีความคุ้มค่ามากกว่าการบริหารจัดการและลงทุนในส่วนนี้เอง

ทางบริษัทไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างกัน จึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้