KEX มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันด้านใด

Kerry Express เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ให้บริการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทและครอบคลุมพื้นที่การจัดส่งถึง 99.99% ในประเทศไทย เรามีพันธมิตรเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เป็นผู้นำด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีการควบคุมอัตราการตีกลับของพัสดุให้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1.5% ตลอดมา และการันตีโดยรางวัลด้านแบรนด์และคุณภาพการให้บริการที่เราได้รับ 4 ปีติดต่อกัน เรายังเป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งพัสดุและการเก็บเงินปลายทาง ด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำให้เราแข่งขันในตลาดได้โดยไม่มีจุดที่ด้อยกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส 3 บริษัทยังคงเห็นความต้องการการใช้บริการส่งพัสดุมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการทำงานที่บ้านทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมาเป็นการสั่งซื้อออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ โดยปกติแล้วในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นช่วง high-season ของการใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วน รวมทั้งทางบริษัทยังคงสานต่อกลยุทธ์เชิงรุกด้านราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มลูกค้าประเภทการจัดส่งราคาประหยัด แนวโน้มในภาพรวมคาดว่าเป็นไปตามแผนที่บริษัทคาดการณ์ไว้

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการและเตรียมการรองรับ 2) ผลกระทบของสถานการณ์ต่อบริษัท ดังนี้

  • บริษัทมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงานและผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุมในทุกส่วนงาน เช่น สำหรับศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ เรามีมาตรการการแบ่ง shift เป็น small bubble เพื่อลดความหนาแน่นของหน้างานในแต่ละ shift และเพิ่มจำนวน shift ในการรองรับพัสดุ โดยจากมาตรการนี้ ทำให้เราเป็นบริษัทขนส่งเพียงรายเดียวที่ไม่มีการปิดศูนย์คัดแยกและกระจายพัสดุ ในส่วนของจุดให้บริการ บริษัทมีมาตรการรักษาระยะห่างและมีบริการชำระเงินแบบ contactless รองรับ
    ในด้านการวางแผนรองรับปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด เราเห็นว่า เนื่องด้วยไลฟ์สไตล์การทำงานที่บ้าน ทำให้ความหนาแน่นของการจัดส่งพัสดุในตัวเมืองลดน้อยลงและเพิ่มขึ้นในเขตชานเมืองที่เป็นเขตที่อยู่อาศัย เราจึงมีการปรับสัดส่วนกำลังการรองรับและจัดส่งพัสดุให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน
  • แม้บริษัทจะได้รับผลบวกจากสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้มีปริมาณขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้น แต่บริษัทไม่ต้องการให้สถานการณ์ยืดเยื้อเนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง และบริษัทเองต้องเตรียมการรับมืออย่างรัดกุมด้วยเช่นกัน

ธุรกิจ Cold Chain ของเรากำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เราคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อตกลงและข้อมูลเพิ่มเติมของธุรกิจนี้ได้ภายในปีนี้ นอกเหนือจากพันธมิตรที่มี demand รองรับรับแล้ว แพลตฟอร์มการจัดส่งแบบ Cold Chain ของเรายังได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้ และตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มการจัดส่งแบบควมคุมอุณหภูมิแนวหน้าของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก วิศวกรรมกระบวนการ และประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานขั้นสูงสุด

บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มรายได้ที่มาจากภาค B2C และ C2C ในทิศทางที่คล้ายกัน และคาดว่าแนวโน้มนี้จะยังดำเนินต่อไป ทั้ง B2C และ C2C มีกลุ่มผู้ขายจาก e-commerce และ social commerce ร่วมกัน บริษัทไม่จัดสรรกำไร/ขาดทุนตามประเภทธุรกิจ เมื่อพัสดุเข้าสู่เครือข่ายของเราแล้ว พัสดุจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเดียวกันทั้งหมด

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.3% และบริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับปริมาณและการเติบโตของพัสดุเพื่อให้ได้ economies of scale และคงความเป็นผู้นำของการจัดส่งพัสดุด่วนของไทยซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดมาของบริษัท

เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Door-to-Door (D2D) กลุ่มแรกๆ ในประเทศไทย และได้ขยายบริการ D2D ให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงพัฒนารูปแบบบริการนี้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนและการใช้ทรัพยากร โดยการให้บริการของเราครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคและไม่ได้ด้อยกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทเชื่อว่าการเข้ามาของ Gulf Holdings จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของ KEX และมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนในภาคเศรษฐกิจดิจิทัล

เนื่องด้วยนโยบายการบริหารของบริษัท เราให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางและระยะยาว ในการพิจารณาอัตรากำไรนั้น บริษัทพิจารณาที่กำไรสุทธิเป็นหลัก โดยไม่ได้มุ่งเป้าหมายในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.3% ซึ่งอยู่ในกรอบที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับปริมาณและการเติบโตของพัสดุเพื่อให้ได้ economies of scale เพื่อรักษาส่วนต่างระหว่างรายได้ต่อพัสดุและต้นทุนต่อพัสดุให้อยู่ในระดับที่สมเหตุผล แม้ว่าบริษัทจะรุกเข้าสู่ economy segment หรือการจัดส่งราคาประหยัดก็ตาม

ตามกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ บริษัทจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และกำไร ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพิจารณาโอกาสการริเริ่มธุรกิจและการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนที่บริษัทพัฒนาเอง พัฒนาร่วมกับพันธมิตร และลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว ซึ่งในบางส่วนจะมีการเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

บริษัทได้จัดสรรงบการลงทุนไว้ที่ 1,000 ล้านบาทในปี 2564 โดยจะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพแพลตฟอร์มการขนส่งพัสดุ รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่น่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีนี้

บริษัทคาดว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคในครึ่งปีหลังจะมีการปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการการคลายล็อคดาวน์ ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศจากทางภาครัฐ

โดยปกติแล้วช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นช่วง high-season ของการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน บวกกับทางบริษัทยังคงสานต่อกลยุทธ์เชิงรุกด้านราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มลูกค้าประเภทการจัดส่งราคาประหยัด แนวโน้มในภาพรวมคาดว่าจะเติบโตเป็นไปตามอุตสาหกรรมและตามแผนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ และบริษัทจะยังคงมาตรฐานการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของไทย

บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจ cold chain และ Kerry Wallet ได้ในปลายปีนี้ แต่ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยคาดว่าจะรับรู้ได้อย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในปี 2565

Kerry Express จะยังมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยมาตรการเชิงรุกด้านราคา โดยการปรับลดราคาลงแต่ยังคงมาตรฐานการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สมาชิก Kerry Club ยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุ ผ่าน Kerry Point และ Kerry Cash ด้วย