Asia Plus Securities Co., Ltd.

Apinat Kumjim

Bualuang Securities Plc.

Kijapat Wongmetta

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

Wasu Mattanapotchanart

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.

Peerawat Dentananan

TISCO Securities Co., Ltd.

Rasmiman Sermprasert

Krungsri Securities Plc.

Phatipak Navawatana

SCB Securities Co., Ltd.

Kittisorn Pruitipat

Macquarie Securities (Thailand) Ltd.

Bo Denworalak

Kasikorn Securities Plc.

Pisut Ngamvijitvong

Finansia Syrus Securities Plc.

Naruedom Mujjalinkool

KTBST Securities Plc.

Jacqueline Nahm

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited

Warayut Luangmettakul

Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

Kaseedit Choonnawat